Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Tag:

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

,

Hoàng Tử Thao

,

Dịch Dương Thiên Tỉ

,

Hồ Băng Khanh

,

Vương Thụy Xương

,

Mã Trạch Hàm

,

Nhiệt Huyết Đồng Hành

Cuối đời nhà Thanh thời buổi loạn lạc, bối lặc Mãn Thanh Sùng Lợi Minh từ trời Tây trở về, vô tình quen biết A Dịch và tham gia vào tổ chức bảo vệ cung đình: Diễm Thế Phiên. Trải qua hàng loạt lựa chọn khắc nghiệt, thử thách và nhiệm vụ, A Dịch và mọi người trong Diễm Thế Phiên đã có tình bạn sâu đậm, cùng nhau đối mặt với thời loạn rối ren đầy khó khăn, gian khổ. Sùng Lợi Minh cũng đã đấu tranh với bọn người Tây, hắc bang và nội bộ Mãn Thanh vốn đã mục nát, dần dần hiểu ra chân lý của tình bạn, của lý tưởng, gia nhập đảng cách mạng, cắt đứt hoàn toàn với triều đình nhà Thanh. Sùng Lợi Minh cũng đã được cách mạng cảm hóa, cùng liên thủ với A Dịch thúc đẩy đàm phán hòa bình, trở thành những người mang đến hòa bình trong thời kì quá độ lịch sử, chứng kiến vương triều nhà Thanh bị diệt vong và mở ra trang mới của thời đại.

Xem toàn bộ
  • Quốc gia: China
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Chia sẻ:

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Vietsub

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 58 - END Vietsub

Tập 58 - END

00:40:16
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 57 Vietsub

Tập 57

00:40:25
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 56 Vietsub

Tập 56

00:40:39
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 55 Vietsub

Tập 55

00:44:14
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 54 Vietsub

Tập 54

00:45:05
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 53 Vietsub

Tập 53

00:44:47
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 52 Vietsub

Tập 52

00:44:53
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 51 Vietsub

Tập 51

00:42:55
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 50 Vietsub

Tập 50

00:43:31
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 49 Vietsub

Tập 49

00:43:33
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 48 Vietsub

Tập 48

00:44:48
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 47 Vietsub

Tập 47

00:44:19
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 46 Vietsub

Tập 46

00:43:40
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 45 Vietsub

Tập 45

00:44:30
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 44 Vietsub

Tập 44

00:44:17
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 43 Vietsub

Tập 43

00:45:41
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 42 Vietsub

Tập 42

00:41:14
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 41 Vietsub

Tập 41

00:41:00
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên - Tập 40 Vietsub

Tập 40

00:41:25

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Trailer

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Trailer 05 Trailer

Trailer 05

00:01:29
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Trailer 04 Trailer

Trailer 04

00:01:46
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Trailer 03 Trailer

Trailer 03

00:02:07
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Trailer 02 Trailer

Trailer 02

00:01:00
Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Trailer 01 Trailer

Trailer 01

00:03:02

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Hậu trường

Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự