Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi

Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi

Tag:

Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc

,

Long Nhật Nhất

,

Cậu Chết Chắc Rồi

Phim Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi 2017 là một bộ phim vườn trường, thanh xuân mới mẻ. Nên phim chủ yếu về giảng thuật. Học sinh xuất sắc Trương Tĩnh Mỹ chuyển trường đến trường đại học ưu tú hàng đầu – Bản Thừa Học Viện. Nhưng ở ngày nhập trường đầu tiên không may gặp phải Ma đầu vườn trường” - Long Nhật Nhất. Hai người ở nơi này một thời gian, đấu trí so dũng khí. Trong lúc tranh đấu cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tình cảm của bọn họ ở Bản Thừa Học Viện đã khơi dậy sóng lớn, đồng thời cũng để cho mối quan hệ của gia đình Long Nhật Nhất trở nên vi diệu hơn…

Xem toàn bộ
  • Quốc gia: China
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Chia sẻ:
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 20 - END Season 2 Vietsub

Tập 20 - END

00:26:18
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 19 Season 2 Vietsub

Tập 19

00:26:09
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 18 Season 2 Vietsub

Tập 18

00:29:22
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 17 Season 2 Vietsub

Tập 17

00:30:15
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 16 Season 2 Vietsub

Tập 16

00:29:21
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 15 Season 2 Vietsub

Tập 15

00:29:36
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 14 Season 2 Vietsub

Tập 14

00:29:18
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 13 Season 2 Vietsub

Tập 13

00:28:41
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 12 Season 2 Vietsub

Tập 12

00:29:43
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 11 Season 2 Vietsub

Tập 11

00:30:33
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 10 Season 2 Vietsub

Tập 10

00:30:58
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 9 Season 2 Vietsub

Tập 9

00:29:01
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 8 Season 2 Vietsub

Tập 8

00:29:26
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 7 Season 2 Vietsub

Tập 7

00:29:07
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 6 Season 2 Vietsub

Tập 6

00:29:52
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 5 Season 2 Vietsub

Tập 5

00:27:25
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 4 Season 2 Vietsub

Tập 4

00:26:09
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 3 Season 2 Vietsub

Tập 3

00:24:50
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 2 Season 2 Vietsub

Tập 2

00:26:44
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 20 Season 1 Vietsub

Tập 20

00:27:20
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 19 Season 1 Vietsub

Tập 19

00:28:04
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 18 Season 1 Vietsub

Tập 18

00:29:22
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 17 Season 1 Vietsub

Tập 17

00:30:00
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 16 Season 1 Vietsub

Tập 16

00:28:50
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 15 Season 1 Vietsub

Tập 15

00:29:08
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 14 Season 1 Vietsub

Tập 14

00:28:50
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 13 Season 1 Vietsub

Tập 13

00:28:29
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 12 Season 1 Vietsub

Tập 12

00:27:30
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 11 Season 1 Vietsub

Tập 11

00:28:05
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 10 Season 1 Vietsub

Tập 10

00:29:24
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 9 Season 1 Vietsub

Tập 9

00:28:50
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 8 Season 1 Vietsub

Tập 8

00:27:21
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 7 Season 1 Vietsub

Tập 7

00:26:20
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 6 Season 1 Vietsub

Tập 6

00:30:05
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 5 Season 1 Vietsub

Tập 5

00:27:58
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 4 Season 1 Vietsub

Tập 4

00:27:37
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 3 Season 1 Vietsub

Tập 3

00:25:35
Long Nhật Nhất, Cậu Chết Chắc Rồi - Tập 2 Season 1 Vietsub

Tập 2

00:26:20
Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự